Gdańska Fundacja Oświatowa oraz Gdańskie Liceum Autonomiczne zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z Trójmiasta do udziału w projekcie filmowym „Opowiedz ich historię”. Przedsięwzięcie dotyczy wielokulturowego Gdańska, a jego celem jest zwrócenie uwagi na obecność w naszym mieście różnych narodowości oraz refleksja nad tym, kim byli i są gdańszczanie.

Uczniowie i uczennice będą mieli za zadanie stworzenie filmowych historii oraz prac fotograficznych o swoich rówieśnikach wywodzących się z mniejszości narodowych mieszkających w Gdańsku. Zanim powstaną filmy, młodzież przygotuje się do ich stworzenia, biorąc udział w cyklu zajęć: warsztatach na temat wielonarodowości, wycieczkach śladami zapomnianych kultur, spotkaniach z przedstawicielami grup mniejszościowych oraz w warsztatach filmowych. Jako podsumowanie projektu przewidziana jest uroczysta gala, podczas której odbędzie się pokaz filmów, wernisaż zdjęć przygotowanych przez młodzież oraz nagrodzenie trzech prac filmowych i fotograficznych.

Młodzież będzie pracowała w grupach pod kierunkiem nauczycieli lub nauczycielek. O przyjęciu do współpracy zdecyduje kolejność zgłoszeń. Podczas spotkania organizacyjnego każda grupa wylosuje temat, którym będzie się zajmowała. Proponowane przez nas zagadnienia dotyczą dziewięciu grup mniejszościowych: Niemców, Kaszubów, Rosjan, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Żydów, Tatarów, Romów, Karaimów.

Projekt rozpoczyna się 2 marca 2015 roku, a jego zakończenie przewidziane jest na 30 kwietnia 2016 roku.